Inkubator pozytywnych inicjatyw FanFin to program sponsoringowy organizowany przez jedynego seryjnego producenta ploterów i wycinarek plazmowych CNC firmę KT7 CNC. Inkubator ma na celu wspieranie osób, instytucji, imprez i inicjatyw, które swoim charakterem wpisują się w idee zmiany bliższego lub dalszego otoczenia na lepsze.
W celu lepszej i sprawniejszej obsługi wszelkich procesów związanych z naborem, selekcją i realizacją projektów sponsoringowych, w które w firma najbliższej przyszłości chce się zaangażować powołano do życia FanFin. Głównym i jedynym fundatorem stowarzyszenia jest firma KT7 CNC, której zarząd zdecydował o przeznaczeniu ponad 1000 000 PLN na wsparcie różnego rodzaju projektów i inicjatyw społecznych, sportowych, artystycznych o charakterze lokalnym, krajowym i globalnym. Mając pełną świadomość, że tak duże zaangażowanie, zarówno finansowe, jak i organizacyjne jakiego firma chce udzielić różnego rodzaju beneficjentom, nie jest możliwe przy zwykłym funkcjonowaniu firmy powołano Stowarzyszenie Inkubator Pozytywnych Inicjatyw FanFin.
FanFin dla każdego - wypełnij formularz
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie finansowe, logistyczne oraz marketingowe wybranych osób prawnych oraz osób fizycznych będących organizatorami lub inicjatorami przeróżnych projektów. FanFin i jego twórcy to grupa niezwykle otwartych, kreatywnych i pozytywnie nastawionych do życia osób, która z optymizmem patrzy w przyszłość. Dlatego też głównym wyznacznikiem wspieranych projektów ma być słowo „pozytywne”. FanFin wspiera i chce wspierać pozytywne osoby dowodzące swoimi działaniami, że warto mieć pasję i ją realizować, pozytywne akcje społeczne, kulturalne i artystyczne, organizatorów pozytywnych inicjatyw i imprez.

Wszystkie bieżące informacje na temat działalności FanFina
znajdziesz na naszym facebooku:


@FanFinNest
www.facebook.com/FanFinNest/

FanFin działa na zasadzie otwartości i partnerskiego podejścia do beneficjentów programu. Jedną z naczelnych zasad Inkubatora jest poszukiwanie pozytywnych osób, wydarzeń, instytucji i inicjatyw oraz pomoc w realizacji konkretnych przedsięwzięć lub osiągnięcie jasno zdefiniowanych celów. Oprócz wsparcia finansowego FanFin oferuje beneficjentom wsparcie logistyczne, marketingowe i merytoryczne.

FanFin jest całkowicie prywatnym przedsięwzięciem, dlatego też, w przeciwieństwie do instytucji finansowanych ze środków publicznych oraz korporacyjnych programów CSR, cechuje go niezwykła elastyczność w zakresie wyboru projektów uzyskujących wsparcie.

FanFin w latach 2016–2017 na program sponsoringowy przeznaczył 1 000 000 PLN


FanFin w latach 2016-2017 na wsparcie przeznaczył 1 000 000 PLN

Inicjatywa FanFin - Inkubator Pozytywnych Inicjatyw

FanFin - Inkubator Pozytywnych Inicjatyw | Copyright © 2016 www.bestdesign.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone.